Midt i det gode næringslivet innenfor olje, gass, verft og offshore, fisk og produksjonsindustri satser selskapet på næringseiendommer. Angvik Areal eier sentrale næringseiendommer i Mørebyene, blant annet Seilet Hotell i Molde.

 

Selskapet ble etablert i 2004 med utspring fra Berg Jacobsen Gruppen. I tillegg har Olav Thon, Norutbygg, Varner, Gjelsten, Sparebanken 1SMN og Norgesgruppen kommet inn som medaksjonærer.