Angvik Utvikling sitt primære fokusområde er eiendomsutvikling, men vi gjør det ikke på den tradisjonelle måten! Gjennom økt bruk av teknologi og nye arbeidsmetoder setter vi utelukkende fokus på kundens verdi, og da i mye større grad enn å måle et prosjekt ut ifra økonomi og fremdrift. Ønsker du bærekraftige, rimelige prosjekt som har høyest mulig verdi for brukeren, så tar du kontakt med oss. Vi skal sørge for at du får det!

 

Vi bistår også firma innad i bransjen med digital rådgivning, herunder praktisk og relevant bruk av BIM, LEAN, iOT og VR/AR. Vi kan på ingen måte alt, men vi skal sørge for at folka vi har med oss er av de beste på nasjonalt nivå!

 

Har du behov for fasilitering av workshoper eller andre prosesser, så har vi kompetanse til dette også. Gjennom bruk av Design Thinking og Integrated Concurrent Engineering, kan vi sørge for at møtene får den kvaliteten og resultatet som de fortjener.

 

Kontaktinformasjon:

Sindre Gundersen

Tlf: 40 55 01 41

epost: sindre@angvikutvikling.no

LinkedIn

Instagram

UTVIKLER  |  BYGGER  |  FORVALTER